Západoslovenské múzeum v Trnave

Zoológia

Nachádzate sa tu

Zoológia

Prvé zbierkové predmety zo zoológie boli získané kúpou už po založení múzea, neskôr vlastným zberom. Bohatá ornitologická zbierka obsahuje najmä vodné druhy vtákov žijúcich na Trnavských rybníkoch a v ich okolí. Spolu s cicavcami, zoologickým materiálom a sternami tvorí zbierku 1 198 kusov. Zaujímavá je kolekcia trofejových srnčích parôžkov montovaných na dobových štítkoch. Podobne sú upravené i trofeje daniela a jeleňa. Dermoplastické preparáty jeleňa, srnky, líšky, dravých vtákov ako sokoly a sovy sú dokladom bohatosti fauny nášho regiónu. Vo fonde múzea je i rozsiahla zbierka entomologického materiálu a rôznych bezstavovcov získaná kúpou a zberom pri výskumoch na Soroši pri Hlohovci, z okolia Mochoviec, zo Zobora pri Nitre, z rôznych lokalít Malých Karpát a z okolia Trnavy. Medzi najväčšie súbory patria kolekcie chrobákov, motýľov a múch. Celkovo je v zoologických zbierkach 49 198 predmetov.

Hranostaj obyčajný
Kaňa močiarna
Vážky