Západoslovenské múzeum v Trnave

Umelecká história

Nachádzate sa tu

Umelecká história

Zbierku výtvarného umenia tvorí kolekcia obrazov, plastík, grafík a fotografií (takmer 2 200 ks). Kolekcia obrazov obsahuje približne 400 malieb zo 16. - 20. storočia. Tematicky je najbohatšia na sakrálne motívy a portréty, menej zastúpený žáner je krajina a zátišie. Sochárska zbierka pozostáva z umeleckej a etnografickej časti. V umeleckej časti dominujú drevené polychrómované plastiky so sakrálnou tematikou.

Z moderných diel treba spomenúť kolekciu diel Williama Schiffera, známeho najmä svojou medailér­skou tvorbou. Etnografickú časť tvorí zbierka diel od ľudových rez­bárov z regiónu. Grafickú kolekciu tvoria grafiky z 18. - 19. storočia od autorov Johanna Eliasa Ridingera, Michaela Marieschi, z viedenskej dielne Artaria, cykly korunovácií v Bratislave a vedút Trnavy a Bratislavy. Väčšiu časť kolekcie fotografií tvoria pohľady na Trnavu od Viktora Michalca. Zachytili najmä búrlivé obdobie premien mesta od polovice 20. storočia.

Oltárny triptych, tempera na dreve, neznámy taliansky autor, 15. storočie
Anjel – svetlonos, polychromovaná plastika, 18. storočie
Pohľad na námestie v Trnave z Hviezdoslavovej ulice, Viktor Michalec, prelom päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia
Terč spolku trnavských ostrostrelcov
Trnavská panna Mária, 19.storočie
William Schiffer: Kohút, vitrážna plastika