Západoslovenské múzeum v Trnave

Literárna história

Nachádzate sa tu

Literárna história

Múzeum má celoslovenskú špecializáciu na históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka, kodifikátora spisovnej slovenčiny. Akvizíciou zameranou na túto oblasť sa podarilo získať do fondov múzea viacero hodnotných pamiatok z literárnej histórie. 

Busta Jána Hollého, bronz, Ladislav Snopek, 80. roky 20. storočia
Titulný list Bernolákovej gramatiky
Výber z kolekcie exlibrisov B. Bálenta