Západoslovenské múzeum v Trnave

Dejiny knižnej kultúry

Nachádzate sa tu

Dejiny knižnej kultúry

Múzeum spravuje bohatý fond z dejín knižnej kultúry. Tvoria ho predovšetkým historické tlače (50 000 knižných jednotiek). Triedené sú chronologicky (inkunábuly a tlače 16. až 20. storočia) a geograficky (tyrnaviká a slovaciká). Fond obsahuje aj veľké množstvo periodík (7 000 kusov). V zbierkovom fonde dejín knižnej kultúry sa tiež nachádzajú trojrozmerné zbierkové predmety (tlačiarenské štočky, tlačiarenské stroje, kníhviazačské nástroje, materiály a pod.) i pamiatky literárnej histórie regiónu.

Česká biblia vydaná v Prahe v roku 1549
Druhá tlač z trnavskej dielne Mikuláša Telegdiho, 1578
Barokové knižné väzby, 18. storočie