Západoslovenské múzeum v Trnave

Zachránené poklady

Nachádzate sa tu

10. apríl 2018 - 25. marec 2019

 

Pre návštevníkov múzea sme pripravili ďalšiu výstavu s tematikou knižnej kultúry. Výstava "Zachránené poklady : Zreštaurované historické tlače z fondov ZsM" sprístupňuje staré a vzácne knihy zo zbierky historickej knižnice múzea, ktoré vyžadovali komplexný odborný zásah. Vďaka vlastným finančným zdrojom a príspevkom z grantov Ministerstva kultúry, resp. od roku 2016 príspevkomz Fondu na podporu umenia sa podarilo zachrániť relatívne menší počet starých tlačí, ale o to vzácnejších.Samotné reštaurovanie sa uskutočňuje v Slovenskej národnej knižnici, Odbor Ochrany fondov, Oddelenie reštaurovania a konzervovania pod odborným vedením Ing. Elišky Jindrovej (do r. 2013 Ing. Márie Trnkovej). Po dve tlače zreštaurovali súkromní reštaurátori Ing. Alexandra Šamková a doc. Ivan Galamboš.Výstava bude sprístupnená 10. 4. 2018 a potrvá do 25. 3. 2019.K výstave sme pripravili sprievodné podujatia. Pre 1. stupeň ZŠ kreslenie farebných iniciál a pre 2. stupeň ZŠ čítanie z knihy. Prihlasovanie osobne v budove múzea alebo na telefónnom čísle 033/551 129 13.