Západoslovenské múzeum v Trnave

Výtvarné dielne v múzeu

Nachádzate sa tu

maľba na kamene

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v rámci spolupráce so školami ponuku výtvarných dielní na objednanie. Dielne sa konajú pod vedením Tatiany Florišovej v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Pre deti materských škôl a pre žiakov 1. stupňa základných škôl aj pre hendikepovaných návštevníkov je určená dielňa s názvom Bolo u nás more voľne nadväzujúca na rovnomennú geologickú výstavu, ktorá je prístupná v Západoslovenskom múzeu v Trnave na Múzejnom námestí 3 až do konca februára 2018. Zameraná je na maľovanie morských motívov na papierové tanieriky.

Pre všetky vekové kategórie je určená výtvarná dielňa Maľba na kamene zameraná najmä na tradičné ľudové ornamenty maľované na kamene - okrúhliaky. Výtvarné dielne sú organizované pre skupiny maximálne 20 detí a pedagóga. 

Pre deti MŠ je vstupné 0,50 €, pre žiakov je vstupné 1€, alebo 1 kultúrny poukaz

Dielne sa konajú v utorok až piatok v čase od 9,00 do 11,30 a od 13,30 do 15,00. Trvajú cca 40 - 60 minút. Objednávky sa prijímajú na tel. č. 033/ 5512913.

bolo u nás more
maľba na kamene