Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavský objektív

Nachádzate sa tu

22. marec 2018 - 20. máj 2018

 

Trnavský objektív 2018 – 48. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Celkovo sa do súťaže zapojilo 46 autorov a zaslali 394 fotografií a 7 multimediálnych prezentácií. Odborná porota vybrala do výstavnej kolekcie 258 fotografií od 45 autorov. Z celkového počtu fotografií bolo 141 čiernobielych253 farebných fotografií. V 1. skupine (do 16 rokov) súťažili 2 autori, v 2. skupine (od 16 do 21 rokov) 5 autorov a v 3. skupine (nad 21 rokov)  39 autorov.