Západoslovenské múzeum v Trnave

Objavitelia a cestovatelia : Cestopisy z historickej knižnice ZsM

Nachádzate sa tu

objavitelia a cestovatelia

4. apríl 2017 - 29. marec 2018

 

V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza okrem odbornej literatúry i menšia zbierka starých cestopisných kníh zo širokého obdobia 18. storočia až prvej polovice 20. storočia. Preto sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom túto zbierku prostredníctvom výstavy Objavitelia a cestovatelia : Cestopisy z historickej knižnice ZsM, ktorá bude sprístupnená v Múzeu knižnej kultúry.

Vystavené knihy sú v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny, češtiny, nemčiny či latinčiny. Niektoré boli vytlačené na území dnešného Slovenska či dokonca v Trnave, ako napr. Cesta cez Turecko a Egypt do Svatej Zeme od Daniela Šusteka, umeleckého stolára a neskôr spoluzakladateľa Matice slovenskej v USA (Martin, 1874), potulky po Spiši Wanderungen durch die Zips od Jozefa Hradského (Spišská Nová Ves, 1884), cestopis po Turecku, svätej zemi a Egypte od Štefana Kmeťa s názvom Na východe (Trnava, 1905) či menej známe dielo Martina Kukučína Črty z ciest : Prechádzka po Patagonii (Martin, 1922).

Celá výstava pozostáva z približne 50 historických cestopisov, ktoré sú doplnené kópiami ilustrácií z týchto kníh. Prezentovaný je aj Denník grófa Jozefa Zičiho z cesty po východnej Ázii v rokoch 1875 – 1876 (vydalo Západoslovenské múzeum v roku 2006), ktorý si môžu návštevníci zakúpiť na lektorskom oddelení.