Západoslovenské múzeum v Trnave

Najnovšie prírastky archeologického fondu

Nachádzate sa tu

Najnovšie prírastky archeologického fondu

 

Západoslovenské múzeum v Trnave nedávno získalo archeologický materiál z novších výskumov v Trnave a okolí realizovaných v roku 2016. Archeologické výskumy na Trojičnom námestí 9, Hlavnej ulici 49 a Kvetnej ulici v Špačinciach, realizované Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a súkromnými archeologickými spoločnosťami, priniesli bohatý stredoveký a novoveký keramický materiál a zaujímavé drobné nálezy, ako napríklad obchodné olovené plomby, napodobeninu mince Žigmunda Luxemburského alebo figurálne kachle.