Západoslovenské múzeum v Trnave

Poslanie

Nachádzate sa tu

Západoslovenské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Múzeum vykonáva aj metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá v Trnavskom kraji a vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty v rámci Trnavského kraja.

 

Špecializuje sa na

  • vznik a históriu festivalu Dobrofest – krajská pôsobnosť
  • dejiny knižnej kultúry – krajská pôsobnosť
  • dejiny kampanológie – celoslovenská pôsobnosť
  • dejiny tehliarstva – celoslovenská pôsobnosť
  • osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho dielo – celoslovenská pôsobnosť
  • bezstavovce v odbore paleontológie – celoslovenská pôsobnosť
  • históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka – celoslovenská pôsobnosť