Západoslovenské múzeum v Trnave

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Nachádzate sa tu

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

 

Kostol sa začal budovať s kláštorom hneď po príchode klarisiek do Trnavy. Pôvodne bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii. Bol jednoloďový s rovným ukončením presbytéria. Počas renovácie v 17. stor. ku kostolu pristavili vežu a loď v dvoch podlažiach predĺžili o prízemné refektórium a zvýšené oratórium (chór rehoľných sestier). Bohatú štukovú a reliéfnu výzdobu oratória v roku 1690 realizoval maliar Carlo Antonio Neurone. Z 18. storočia pochádza vstupná kovaná brána osadená v staršom gotickom portáli.

V roku 1996 bolo zreštaurované oratórium a v roku 2006 bol zrenovovaný exteriér veže kostola.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, r. 1947
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Oratórium, 1947
Oratórium, 2010
Rekonštrukcia veže kostola v roku 2006
Rekonštrukcia veže kostola v roku 2006
Rekonštrukcia veže kostola v roku 2006
Rekonštrukcia veže kostola v roku 2006
Veža kostola po rekonštrukcii, 2006