Západoslovenské múzeum v Trnave

Knižnica múzea

Nachádzate sa tu

Knižnica múzea

Študovňa a bádateľňa múzea, depozitáre, konzervátorské a reštaurátorské pracovisko. Dielňa múzea a priestory na ubytovanie spolupracovníkov.

Budova sa začala stavať na mieste prízemného meštianskeho domu v roku 1996. V roku 1998 bola do nej premiestnená príručná odborná knižnica slúžiaca pôvodne pracovníkom múzea. Začiatkom roka 2002 bola knižnica sprístupnená aj odbornej verejnosti.

Novopostavený objekt knižnice a konzervátorských dielní
Pohľad do interiéru študovne
Interiér študovne