Západoslovenské múzeum v Trnave

Kláštor klarisiek

Nachádzate sa tu

Budova na Múzejnom nám. 3

Budova múzea na Múzejnom námestí s expozíciami a výstavnými plochami prístupnými pre návštevníkov. Pracovne múzea, depozitárne priestory. Bezbariérový vstup na prízemie a WC.

Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, ktorý sa v Trnave spomína už v roku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Za najstaršiu zachovanú časť je považované stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju. Budova sa stala všeobecnou vojenskou nemocnicou (do roku 1850), neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas 2. svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Po vzniku múzea (v roku 1954) bola pridelená Krajskému múzeu v Trnave.   V súčasnosti tvorí kláštorný komplex budova s dvomi nádvoriami a kostol

Pohľad na bývalý kláštor klarisiek, 1947
Bývalý kláštor klarisiek, 1. polovica 20. storočia
Západoslovenské múzeum  v roku 1973
Západoslovenské múzeum
Západoslovenské múzeum
Átrium Západoslovenského múzea
Západoslovenské múzeum po rekonštrukcii
Západoslovenské múzeum po rekonštrukcii
Západoslovenské múzeum po rekonštrukcii