Západoslovenské múzeum v Trnave

Dom hudby MSchT

Nachádzate sa tu

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Budova na rovnomennej ulici, ktorú múzeum využíva na expozičné a výstavné účely a časť priestorov prenajíma Hudobné oddelenie knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Bezbariérový prístup a WC.

Pôvodne baroková stavba bola upravená v polovici 18. storočia ako meštiansky dom. Počas tureckých vojen v nej bola ukrytá uhorská kráľovská koruna. V prvej polovici 20. storočia tu žil a pracoval hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Objekt bol obnovený v rokoch 1994 – 1996 ako polyfunkčná budova s expozíciou venovanou životu a dielu Mikuláša Schneidera Trnavského. V roku 1996 bola verejnosti sprístupnená expozícia Dvorana slávy dobra.

Priečelie Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, pohľad z dvora
Pohľad na dvorovú časť Domu hudby MSchT
Dvor Domu hudby MSchT
Interiér Domu hudby MSchT
Pohľad do expozície Cirkevného hudobného spolku
Z expozície Dvorana slávy dobra
Pamätná izba M. Schneidera Trnavského
Pamätná izba M. Schneidera Trnavského