Západoslovenské múzeum v Trnave

Minerály sveta

Nachádzate sa tu

minerály sveta

9. marec 2018 - 28. február 2019

 

Minerál má na rozdiel od horniny rovnaké chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti vo všetkých svojich častiach. Vytvára kryštály, ktoré môžu dosahovať rôzne veľkosti - od mikroskopických rozmerov až po niekoľko metrov veľké monokryštály. Existuje asi 1500 druhov minerálov a veľké množstvo odrôd. Prvé minerály sa na Zemi objavili asi pred 4,5 miliardami rokov, kedy sa vytvorila pevná zemská kôra. Tá je zložená z hornín, ktoré obsahujú minerály. Minerály sa nachádzajú vo všetkých typoch hornín na primárnych náleziskách. Zo sekundárnych nálezísk sú významné hlavne náplavy riek a potokov.

S kameňmi sa človek stretával po celú dobu svojho vývoja. Pravekému človeku bol surovinou, pri jeho opracovávaní sa naučil používať mozog a získal zručnosti. Prvým minerálom, ktorý bol preňho dôležitý bola kamenná soľ. Kameň používal k výrobe prvých nástrojov a zbraní, podľa neho sa volá toto obdobie doba kamenná. V ďalšej etape vývoja objavil človek rôzne druhy kameňov so špecifickými vlastnosťami, ktoré sa výrazne líšili od ostatných. Na konci doby kamennej človek zámerne vyhľadával ťažké a farebné kamene, rozoznával zlato a kusy rúd medi so zeleným povlakom. Najskôr ich tavil v ohnisku, potom ich spracovával v jednoduchých taviacich peciach. Prvé suroviny človek získal povrchovým zberom, neskôr ich začal vyhľadávať a ťažiť pod povrchom. Útroby baní ponúkali baníkom nádherné pohľady na trblietajúce sa kryštály rôznych minerálov. Baníci im nevedeli odolať, vynášali ich na povrch a zhromažďovali ich v domácnostiach. Neskôr sa začali zbierať a vytvárať prvé mineralo­gické zbierky.

S rozvojom modernej doby vzrástol dopyt po surovinách, ktoré sa začali systematicky vyhľadávať a vo veľkom ťažiť. Aj v súčasnosti sa nevieme zaobísť bez nerastných surovín, ktoré našli nové uplatnenie v moderných odvetviach (elektronika, počítače, lety do kozmu).

Zaujímavú skupinu minerálov tvoria drahé kamene. Vynikajú svojou farbou, leskom, tvrdosťou, vzácnosťou. Už oddávna sa nimi človek zdobil. Najskôr ich používal v prírodnej podobe, neskôr ich opracovával - brúsil a leštil. Vyrábal z nich rôzne šperky, ale zdobil nimi aj insígnie vysokých hodnostárov.

Zbierka Západoslovenského múzea v Trnave obsahuje aj hodnot­né vzorky svetových minerálov, z ktorých časť predsta­vujeme na tejto výstave.