Západoslovenské múzeum v Trnave

Listina Belu IV. z roku 1238

Nachádzate sa tu

Do zbierkového fondu múzea bolo v roku 2017 zakúpené faksimile pergamenovej kráľovskej Privilegiálnej listiny, vydanej uhorským panovníkom Belom IV. v roku 1238 mestu Trnava. Originál listiny bez zlatej buly, ktorá bola ukradnutá vojskami Imricha Tököliho je uložený v Štátnom archíve v Trnave. Autorom ručne písaného faksimile je Doc. Ivan Galamboš, pri rekonštrukcii faksimile doplnil poškodený text a ručne spletenými niťami dobovou technikou privesil pečať zlatej buly panovníka Belu IV. Pečať má obojstranne pozitívne vystupujúci reliéf. Bula vytvorená z medi je pozlátená 24-karátovým zlatom. Faksimile  hodnoverne pripomína listinu tak, ako bola mestu odovzdaná v roku 1238 Belom IV.