Západoslovenské múzeum v Trnave

Kontakty

Nachádzate sa tu

 

Západoslovenské múzeum

Adresa: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava

GPS súradnice: 48.375594, 17.592992

 

Bankové spojenie:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

č. účtu: BBAN: 7000491075/8180

            IBAN:  SK31 8180 0000 0070 0049 1075

 

Ústredňa

Telefón: 033/5512913

Fax: 033/5512911

E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk

 

Sekretariát

Telefón: 033/5512911

Fax: 033/5512911

E-mail: anna.repasova@zupa-tt.sk

 

Správa budov

Telefón: 033/5512913, 033/5917328, 0902/917671

E-mail: jana.forrova@zupa-tt.sk

 

Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár

Adresa: Námestie sv. Mikuláša č. 10, Trnava

Telefón: 033/5514421

 

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Adresa: Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského č. 5, Trnava

Telefón: 033/5512556, objednávky: 033/5512913

 

Knižnica

Adresa: Múzejné nám. 2, Trnava

Telefón: 033/5917345