Západoslovenské múzeum v Trnave

Deň archeológie v múzeu - 19.10.2017

Nachádzate sa tu

Rímske militárie z územia Slovenska - 19. október 2017

 

Prednáška a komentovaná prehliadka archeologickej expozície Západoslovenského múzea v Trnave pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie Štvrtok 19. 10. 2017 o 15,00 v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Múzejné nám. 3 Medzinárodný deň archeológie sa po prvý raz v USA konal v roku 2011 a od roku 2014 sa pravidelne organizuje aj v Českej republike. Tohto roku sa do organizovania dňa archeológie zapojilo aj Západoslovenské múzeum v Trnave, ktoré pripravilo svojim návštevníkom Deň archeológie v múzeu. Archeológ Západoslovenského múzea Mgr. Andrej Sabov v prednáške s názvom Rímske militárie z územia Slovenska v koncertnej sále o 15,00 predstaví rímske vojenské pamiatky, ktoré sa našli na Slovensku. Väčšina z nich súvisí s markomanskými vojnami v rokoch 165 – 180, kedy Rimania zvádzali kruté boje s Markomania a Kvádmi aj priamo na území Slovenska. Po skončení prednášky sa uskutoční komentovaná prehliadka archeologickej expozície Západoslovenského múzea, ktorá mapuje ranné dejiny trnavského regiónu od praveku až po stredovek.