Západoslovenské múzeum v Trnave

Sakrálne pamiatky

Nachádzate sa tu

Naši predkovia prijali kresťanstvo ešte pred príchodom sv. Cyrila a sv. Metoda. Slovensko bolo počas svojich dejín multikultúrne a heterokonfesné. V prezentovanej kolekcii Sakrálne pamiatky sú diela rôzneho pôvodu a rozličných umelecko-historických hodnôt. Koncipovaná je od zrodu človeka po jeho odchod z tohto sveta. Ambíciou expozície je, aby poznávanie dejín kresťanstva viedlo k pokore, vzájomnej znášanlivosti, pochopeniu, tolerancii a k odpúšťaniu.

Tvorcovia vystavovaných artefaktov pochádzali z rozličných kútov Európy, boli príslušníkmi rôznych národov a kultúr. Spájala ich potreba a snaha umeleckými prostriedkami vyjadriť a znázorniť výjavy a deje najmä z knihy kníh - Biblie. Prednosťou tejto formy prezentácie je bezprostredný kontakt návštevníka, ktorý umožňuje spoznať výtvarnú a duchovnú hodnotu vystavovaných diel.

Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky
Pohľad do expozície Sakrálne pamiatky