Západoslovenské múzeum v Trnave

Ľudová úžitková hrnčina

Nachádzate sa tu

Už praveký človek si z hliny vyrábal úžitkové predmety. Na Slovensku sa kvalitná hrnčiarska hlina nachádza v neveľkej hĺbke. Jej ťažba poskytovala materiál na výrobu bežného kuchynského riadu, skladovacích nádob, kachlíc, tehál, úľov a pod. Návštevníci expozície môžu porovnať výrobky známych hrnčiarskych dielní zo Slovenska. Každú lokalitu charakterizuje nielen typická forma, ale aj dekór.

Pohľad do expozície Ľudová úžitková hrnčina
Pohľad do expozície Ľudová úžitková hrnčina
Pohľad do expozície Ľudová úžitková hrnčina
Pohľad do expozície Ľudová úžitková hrnčina