Západoslovenské múzeum v Trnave

Príroda Malých Karpát

Nachádzate sa tu

Expozícia je zameraná na flóru, faunu a neživú prírodu západného Slovenska. Vystavené preparáty zvierat žijúcich v tomto regióne sú doplnené o fotografie rastlín a rastlinný materiál. Geologická časť expozície predstavuje typické horniny a paleontologické nálezy zo západného Slovenska.
bocian čierny
pinka, penica a stehlík
hranostaj
srna
srnec a ľan
rys
potápka
volavka
amonit
kalcit
kermezit
sadrovec