Západoslovenské múzeum v Trnave

Dom hudby MSchT

Nachádzate sa tu

Na prízemí Domu hudby je umiestnená expozícia venovaná americkému národnému hudobnému nástroju – gitare dobro a jej tvorcovi Jánovi Dopjerovi (John Dopyera), rodákovi zo Šaštína. Žil v Dolnej Krupej, neskôr rodina emigrovala do USA (1908).

Mikuláš Schneider Trnavský (1881 - 1958) obýval služobný byt v dome na ulici vedúcej k Dómu sv. Mikuláša, v ktorom pôsobil roky ako regenschori. Expozícia v autentickom priestore je venovaná životu a dielu hudobného skladateľa, ktorý býva nazývaný aj "slovenským Schubertom".

V roku 2015 rozšírilo Západoslovenské múzeum v Trnave svoje zbierky o unikátnu nábytkovú zostavu z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, prvého apoštolského administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave. Nábytok do múzea daroval jeho príbuzný Ing. František Gregor z Košíc.