Západoslovenské múzeum v Trnave

Zborníky

Nachádzate sa tu

Corpus Campanarum I
Corpus Campanarum I

PETRÁŠ, Milan: Corpus Campanarum Slovaciae  I. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992. 122 s. ISBN 80-85556-01-4.

 

Nepredajné

Sborník Krajského múzea v Trnave, ročník II, 1956
Sborník Krajského múzea v Trnave, ročník II, 1956

Zborník Krajského múzea v Trnave: Roč. 2/1956. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1956. 127 s.

 

Nepredajné

Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka
Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka

BUGALOVÁ, Edita: Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka: zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, november 1997. Trnava: Západoslovenské múzeum - Trnavský hudobný kabinet, 1999. 145 s. ISBN 80-85556-08-1 ISBN 80-7162-274-5

Cena 2,48 €

Slovenské učené tovarišstvo
Slovenské učené tovarišstvo

PETRÁŠ, Milan: Slovenské učené tovarišstvo 1792 - 1992. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1993. 174 s. ISBN 80-85556-03-0.

Cena: 2,32 €

Úloha spolkov, spoločností a združení
Úloha spolkov, spoločností a združení

BUGALOVÁ, Edita: Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy. (Muzeologický seminár). Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 2001. 232 s.

ISBN 80-85556-10-3.

Cena: 3,31 €

Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku
Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku

PETRÁŠ, Milan: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku: zborník z prvej celoslovenskej konferencie Pivovarníctvo, sladovníctvo a chmeliarstvo na Slovensku v minulosti v Západoslovenskom múzeu v Trnave 3. - 4. 11. 1992.Trnava: Západoslovenské múzeum, 1993. 114 s. ISBN 80-85556-04-9.

Cena: 1,99 €

Západné Slovensko 1
Západné Slovensko 1

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 1/1973.

Bratislava : Obzor, 1973. 181 s.

Nepredajné

Západné slovensko 2
Západné slovensko 2

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 2/1975.

Bratislava : Obzor, 1975. 144 s.

Nepredajné

Západné Slovensko 3
Západné Slovensko 3

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 3/1976  

Bratislava : Obzor, 1976. 208 s.

Nepredajné

Západné Slovensko 4
Západné Slovensko 4

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 4/1977.

Bratislava : Obzor, 1977.163 s.

Nepredajné

Západné Slovensko 5
Západné Slovensko 5

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 5/1979.

Bratislava : Obzor, 1979. 359 s.

Nepredajné

Západné Slovensko 6
Západné Slovensko 6

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja: Roč. 6/1976

Bratislava: Obzor, 1979. 309 s.

Nepredajné

Západné Slovensko 7
Západné Slovensko 7

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 7/1980  

Bratislava : Obzor, 1980. 95 s.

Nepredajné

Západné Slovensko 8
Západné Slovensko 8

Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja: Roč. 8/1981  Bratislava : Obzor, 1981. 369 s.

Nepredajné

Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja

Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2005. 96 s. ISBN 80-85556-15-4.

 

Cena: 3,31 €

Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja 2006
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja 2006

Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja 2006. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2006.72 s. ISBN80-85556-16-2.

 

Nepredajné