Západoslovenské múzeum v Trnave

Správy

Nachádzate sa tu

Muzeálny spravodaj 1980
Muzeálny spravodaj 1980

Muzeálny spravodaj: archeológia – história – príroda – národopis – umenie.

Trnava: Západslovenské múzeum, 1980. 67 s.

Nepredajné

Muzeálny spravodaj 1983
Muzeálny spravodaj 1983

Muzeálny spravodaj: zborník referátov z krajského seminára „Zoologické výskumy industrializovanej krajiny“: Jalšové, marec 1982. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1983. 49 s.

Nepredajné

Muzeálny spravodaj 1984
Muzeálny spravodaj 1984

Muzeálny spravodaj: zborník referátov z II. krajského seminára „Vedecko-výskumná činnosť múzeí a štátna ochrana prírody“: Jalšové, apríl 1984. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1984. 51 s.

 

Nepredajné

Spravodajca Západoslovenského múzeaTrnava 1989
Spravodajca Západoslovenského múzeaTrnava 1989

Spravodajca Západoslovenského múzea 1989. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1990. 90 s.

 

Nepredajné

.Správy Západoslovenského múzea v Trnave 1968
Správy Západoslovenského múzea v Trnave 1968

Správy Západoslovenského múzea v Trnave 1968, č. 6. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1968. 38 s.

 

Nepredajné

Správy Západoslovenského múzea v Trnave 1970
Správy Západoslovenského múzea v Trnave 1970

Správy Západoslovenského múzea v Trnave 1970, č. 4. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1970. 35 s .

 

Nepredajné

Západoslovenské múzeum v Trnave 1954-2009
Západoslovenské múzeum v Trnave 1954-2009

ČAMBÁLOVÁ, Daniela: Západoslovenské múzeum v Trnave 1954 - 2009. Trnava: Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum, 2009.64 s. ISBN 978-80-85556-19-3.

 

Nepredajné

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1961
Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1961

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1961, č. 1. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1968. 33 s.

 

Nepredajné

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1962
Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1962

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1962, č. 3. Trnava: Západoslovenské múzeum 1968. 38 s.

 

Nepredajné

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1964
Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1964

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1964, č. 4. Trnava: Západoslovenské múzeum 1964. 69 s.

 

Nepredajné

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1966
Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1966

Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 1966, č. 5. Trnava: Západoslovenské múzeum 1968. 38 s.

 

Nepredajné