Západoslovenské múzeum v Trnave

Drobné tlače

Nachádzate sa tu

Bojovali za slobody vlasti
Bojovali za slobody vlasti

Bojovali za slobodu vlasti: Účastníci protifašistického odboja Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum v Trnave, 2008. 46 s.

ISBN 978-80-85556-18-6.

Nepredajné

Ján Hollý 1785 - 1849
Ján Hollý 1785 - 1849

Ján Hollý 1785 – 1849.

Trnava: Trnavský samosprávny kraj – Západoslovenské múzeum v Trnave, 2009. 20 s.

Nepredajné

Ján Hollý v literárnomúzejnej prezentácii
Ján Hollý v literárnomúzejnej prezentácii

SEDLÁK, Imrich: Ján Hollý v literárno-múzejnej prezentácii. Borský Mikuláš - Madunice - Dobrá Voda. Bratislava: ERPO, 1985. 141 s.

Nepredajné

Pamätník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Pamätník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

PILL, F. - RAKOVSKÝ, Š. - ZUBEREC, V.: Pamätník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1964. 22 s.

Nepredajné

Trnavská posádka
Trnavská posádka

Trnavská posádka a piešťanskí letci v SNP. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1989. 53 s.

Nepredajné

Trnavské tlače
Trnavské tlače

ČAMBÁLOVÁ, Daniela: Trnavské tlače v historickom knižnom fonde Západoslovenského múzea v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1988. 64 s.

Cena: 0,09 €