Západoslovenské múzeum v Trnave

25. výročie vzniku Slovenskej republiky

Nachádzate sa tu

Pred 25 rokmi dňa 31. decembra 1992 prišlo k zániku federatívneho štátu Česko-Slovenska a následne 1. januára 1993 vzniku dvoch nástupníckych štátov Slovenska a Česka. Túto významnú udalosť v dejinách slovenského národa si Západoslovenské múzeum pripomenulo inštalovaním Zbierkového premetu mesiaca januára. Za týmto účelom bola zakúpená známka, obálka 1. dňa a Pamätný list vydaný Slovenskou poštou k 25. výročiu vzniku slovenskej samostatnosti. Atmosféru prelomu rokov 1992 a 1993 dokresľuje dobová tlač, plagáty a propagačné materiály z volieb z roku 1992 a samozrejme fotografická dokumentácia.