Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzeum

O veciach, ktoré majú dušu

pozvánka
Retrospektíva
hasiči
pozvánka
Retrospektíva
hasiči

Exponát mesiaca

Biely Kostol – mohylové pohrebisko kalenderberskej kultúry

K zaujímavým konzervátorským počinom pracovníkov Západoslovenského múzea v Trnave patrí amforovitá nádoba s figurálnou výzdobou, ktorá pochádza z mohylového pohrebiska kalenderberskej kultúry v Bielom Kostole.