Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzeum

O veciach, ktoré majú dušu

maroko
Lovec okamihov – Ján Súkup
Rozprávky a hračky 20. storočia
maroko
Lovec okamihov – Ján Súkup
Rozprávky a hračky 20. storočia

Exponát mesiaca

Začiatky športu v Trnave

Prvým známy organizátorom telovýchovy v Trnave bol profesor František Richter, ktorý pôsobil na gymnáziu od šk. roku 1871/72 tridsaťšesť rokov. neskôr k nemu pribudol Jozef Wágner a v šk. roku 1910/11 profesor Ján Hajdócy.