Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzeum

O veciach, ktoré majú dušu

pozvánka
Retrospektíva
hasiči
pozvánka
Retrospektíva
hasiči

Pripravujeme

Kurz základov háčkovania

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pre záujemcov kurz základov háčkovania pod vedením Tatiany Florišovej. Bude sa konať každú stredu v auguste  (teda 2. 8., 9. 8. , 16.

Exponát mesiaca

Zreštaurované zbierkové predmety
Zbierkové predmety Západoslovenského múzea v Trnave konzervovali a reštaurovali študenti Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave - Oddelenie konzervátorstva a reštaurátorstva drevorezieb pod vedením akad. sochára Bohuša Vilíma v školskom roku 2016 / 2017 Pieta, polychrómovaná ľudová plastika Neznámy slovenský autor, 19. storočie