Západoslovenské múzeum v Trnave

Karol Elbert – skromný lyrik swingu

You are here

Karol Elbert – skromný lyrik swingu

4. máj 2018 - 10. január 2019

 

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum a Spoločnosť Mikuláša Schneidra – Trnavského pripravili v roku 2011 výstavu o slovenskom hudobnom skladateľovi Karolovi Elbertovi pri  príležitosti stého výročia jeho narodenia.  Kurátorka výstavy PhDr. Edita Bugalová, PhD zmapovala životné peripetie skladateľa od útleho detstva prostredníctvom bohatého fotodokumentačného materiálu. K jedinečným patria rodinné fotografie zo začiatku 20. storočia a auten­tické spomienky skladateľa na mladosť a školské roky v rodnej Trnave, na kontakt s Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý mladému hudobníkovi otvoril cestu k profe­sionálnej hudobnej dráhe. Výstava ponúka množstvo obrazového materiálu o živote i tvorivých aktivitách Karola Elberta, ukážky hudobných rukopisov i tlačených vydaní skladieb, fotodokumentáciu z premiér inscenácii, na ktorých sa autorsky podieľal - predovšetkým jeho dvoch operiet.

Výstava je pre návštevníkov Západoslovenského múzea sprístupnená v Dome Hudby Mikuláša Schneidra – Trnavského od 4. mája 2018 do 10. januára 2019.