Západoslovenské múzeum v Trnave

Škola ľudových remesiel – maľba na hodváb

You are here

maľba na hodváb

V roku 2018 Západoslovenské múzeum v Trnave pokračuje v kurzoch Školy ľudových remesiel. Záujemcov o maľbu na hodváb uvítame v našich priestoroch dňa 24. februára 2018 o 14.00 hodine. Maľba na textil nebola v ľudovom prostredí na území Slovenska príliš rozšírená. Textílie sa zdobili skôr celoplošným farbením či modrotlačou, rôznofarebným tkaním, pletením a predovšetkým výšivkou. Na vidieku sa maľované textílie objavujú až v prvej polovici 20. storočia na sviatočných odevných súčiastkach či obradových textíliách. Na kurze sa účastníci od lektorky kurzu Trnavčanky Tatiany Florišovej naučia maľovať na hodváb akvarelovými farbami a odnesú si so sebou vlastnoručne namaľovanú šatku. Podujatie je určené dospelým a deťom od desať rokov. Objednávky osobne alebo na telefónnom čísle 033/5512913. Vstupné je 1,50 -€.