Západoslovenské múzeum v Trnave

Knižničné služby

You are here

 
Registračný poplatok  
študenti 3,50 €
dospelí 5,00 €
poplatok za jednorazový vstup 1,00 €
   
Xerokópie  
A4 – 1 strana 0,10 €
obojstranne 0,15 €
A3 – 1 strana 0,15 €
obojstranne 0,25 €
internetové služby na 1 min 0,01 €
   
Skenovanie  
A4, A5 – 1 strana (max. 10 strán) 0,15 €
   
Digitalizačné služby  
digitálna fotografia / sken zbierkového predmetu, dokumentu HKF:  
a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet 1,00 €
b) komerčné účely - A4 alebo 1 predmet 3,30 €
   
kompilácia na CD / DVD + 3,50 €