Západoslovenské múzeum v Trnave

Bádateľské služby

You are here

 

Bádateľské služby sú poskytované na základe písomného súhlasu riaditeľky ZsM

 
   
Štúdium predmetov, nálezov a správ  
a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti alebo potvrdenia vysielajúcej organizácie zdarma
b) na komerčné účely 3,50 €
   
Digitalizačné služby  
digitálna fotografia / sken zbierkového predmetu, dokumentu HKF:  
a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet 1,00 €
b) komerčné účely - A4 alebo 1 predmet 3,50 €
   
kompilácia na CD / DVD + 3,50 €