Západoslovenské múzeum v Trnave

Návšteva múzea

You are here

 

Vstupenka do budovy a prehliadka všetkých expozícií a aktuálnych výstav

 
dospelí 3,00 €
študenti, dôchodcovia* 1,50 €
deti do 15 rokov 1,00 €
   

Vstupenka na jednu vybranú výstavu

 
dospelí 1,50 €
študenti, dôchodcovia* 1,00 €
deti do 15 rokov 0,50 €
   

Vstupenka na prehliadku všetkých expozícií a výstav vo všetkých budovách múzea

 
dospelí 5,00 €
študenti, dôchodcovia* 3,00 €
deti do 15 rokov 1,50 €
   
Tvorivé dielne pre objednanú skupinu max. 25 detí 1,00 €
fotografovanie priestorov múzea (návštevníci) 3,50 €
filmovanie priestorov múzea (návštevníci) 5,00 €
   
Prehliadka múzea mimo otváracích hodín

100%

príplatok k vstupnému

Pravidelné prednášky


podľa             cenníka vstupného

 

Kurz ľudových remesiel

vstup

 

1,50 €

 

Lektorský výklad

 
   
Pre školské skupiny zdarma
   

Pre objednané skupiny a jednotlivcov v kláštore klarisiek

 
v slovenskom jazyku 5,00 €
vo francúzskom jazyku 10,00 €
   

Pre objednané skupiny a jednotlivcov v Dome hudby M. Schneidera Trnavského a Múzeu knižnej kultúry

 
v slovenskom jazyku  2,50 €
vo francúzskom jazyku  5,00 €
   

Vstup zdarma

 
nedeľný rodinný vstup (dvaja dospelí a max. dve deti do 18 rokov)  
deti do 6 rokov  
pedagogický dozor skupín (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)  
držiteľ preukazu ZŤP a jeho sprievodca  
držiteľ preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + 3 osoby  
držiteľ preukazu ICOM  
držiteľ novinárskeho preukazu  
držiteľ preukazu združenia výtvarných umelcov na Slovensku (platí na výtvarné výstavy)  

 

*    po preukázaní sa príslušným preukazom